Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

Nie handluj swoją głową, jeśli nie mówisz o sobie. Inni ludzie zawsze mogą skrywać swoje mroczne tajemnice.
— Salwa an-Nu′ajmi – Smak miodu
Reposted frompuella13 puella13

July 10 2017

Miłość jest dla ducha, a pożądanie dla ciała.
— Salwa an-Nu′ajmi – Smak miodu
Reposted frompuella13 puella13

July 09 2017

We are alive on a planet that has water and love and crunchy peanut butter and poetry and flowers and books and kissing. I will not fret about the not good stuff anymore.
Reposted fromverronique verronique

July 08 2017

[...] tylko kłamstwo upadla. Kłamać, czyż nie znaczy wyrzekać się własnej godności?
— Honoré de Balzac – Ojciec Goriot
Reposted frompuella13 puella13

July 07 2017

4513 1152 420
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel

July 05 2017

7410 6844 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 04 2017

[...] kobiety są zawsze szczere, nawet w fałszu, bo zawsze są posłuszne jakiemuś naturalnemu uczuciu.
— Honoré de Balzac – Ojciec Goriot
Reposted frompuella13 puella13

July 02 2017


Be yourself and let the world do what it may. Everyone will have a different perception of you based off of their personal experience, and that's okay. This isn't between you and them. This is, and always has been, between you and the universe. Make your decisions based on what feels authentic in your heart, it is life's way of guiding you.
— Alexandra Michelle
Reposted fromretro-girl retro-girl

July 01 2017

5375 16a3 420
Reposted fromverronique verronique
People say that they love you, but what they really mean is they love how loving you makes them feel about themselves. 
— To the Bone
Reposted frompsychodelik psychodelik

June 28 2017

5456 fd7b 420
Reposted fromverronique verronique

June 26 2017

Music...precise as algebra and vague as a dream, this art made out of mathematics and air is simply the result of the strange properties of a little membrane... would we be able to detect music without the ear? Of course not. Well we are surrounded by things whose existance we never suspect, because we lack the organs that would reveal them to us.
— Guy de Maupassant
Reposted fromverronique verronique

June 23 2017

Think twice before you scream at her again, or wait for your kid to tell you one day how much he hates you for what you did to his mother
Reposted byohhwellwassupbruhpiehusoutkapamyuwecouldbeclosethebelljarszarakoszula

June 21 2017

Gdzieś musi być granica błędów do popełnienia przez jedną osobę.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
Nigdy nie należy sądzić, że w życiu przeżyliśmy już wszystko.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
Być może wielkie uczucie nie wkracza w nasze życie w blasku i glorii jak rycerz na koniu; być może wkrada się cichutko, jak stary przyjaciel; być może rozwija się w pozornej monotonii, by nagły błysk olśnienia ujawnił rytm i ukrytą muzykę. Być może miłość rozwija się naturalnie z pięknej przyjaźni, jak herbaciana róża z zielonego pąka.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
Nigdy nie jest się biednym, jeśli ma się coś do kochania.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka

June 20 2017

Twoje ciało to muzeum klęsk żywiołowych.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl