Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

Think twice before you scream at her again, or wait for your kid to tell you one day how much he hates you for what you did to his mother
Reposted bypiehusoutkapamyuwecouldbeclosethebelljarszarakoszula

June 21 2017

Gdzieś musi być granica błędów do popełnienia przez jedną osobę.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
Nigdy nie należy sądzić, że w życiu przeżyliśmy już wszystko.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
Być może wielkie uczucie nie wkracza w nasze życie w blasku i glorii jak rycerz na koniu; być może wkrada się cichutko, jak stary przyjaciel; być może rozwija się w pozornej monotonii, by nagły błysk olśnienia ujawnił rytm i ukrytą muzykę. Być może miłość rozwija się naturalnie z pięknej przyjaźni, jak herbaciana róża z zielonego pąka.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
Nigdy nie jest się biednym, jeśli ma się coś do kochania.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka

June 20 2017

Twoje ciało to muzeum klęsk żywiołowych.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 23 2017

Think twice before you scream at her again, or wait for your kid to tell you one day how much he hates you for what you did to his mother
Reposted bypiehusoutkapamyuwecouldbeclosethebelljarszarakoszula

June 21 2017

Gdzieś musi być granica błędów do popełnienia przez jedną osobę.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
Nigdy nie należy sądzić, że w życiu przeżyliśmy już wszystko.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
Być może wielkie uczucie nie wkracza w nasze życie w blasku i glorii jak rycerz na koniu; być może wkrada się cichutko, jak stary przyjaciel; być może rozwija się w pozornej monotonii, by nagły błysk olśnienia ujawnił rytm i ukrytą muzykę. Być może miłość rozwija się naturalnie z pięknej przyjaźni, jak herbaciana róża z zielonego pąka.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
Nigdy nie jest się biednym, jeśli ma się coś do kochania.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka

June 20 2017

Twoje ciało to muzeum klęsk żywiołowych.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 21 2017

Gdzieś musi być granica błędów do popełnienia przez jedną osobę.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
Nigdy nie należy sądzić, że w życiu przeżyliśmy już wszystko.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
Być może wielkie uczucie nie wkracza w nasze życie w blasku i glorii jak rycerz na koniu; być może wkrada się cichutko, jak stary przyjaciel; być może rozwija się w pozornej monotonii, by nagły błysk olśnienia ujawnił rytm i ukrytą muzykę. Być może miłość rozwija się naturalnie z pięknej przyjaźni, jak herbaciana róża z zielonego pąka.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
Nigdy nie jest się biednym, jeśli ma się coś do kochania.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl