Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

8383 72e9 420
Reposted fromrisky risky
6611 cbcd 420
Reposted fromrisky risky
9103 3309 420
Andrzej Kotański
Reposted fromliveindarkness liveindarkness

April 11 2017

1653 a58d 420
Reposted fromPoranny Poranny

April 08 2017

3174 1695 420
Reposted fromnyaako nyaako
3147 5053 420
Reposted fromnyaako nyaako
3139 dac2 420
Reposted fromnyaako nyaako
2925 0ba7 420
Reposted fromnyaako nyaako
2909 af2c 420
Reposted fromnyaako nyaako
2892 8036 420
Reposted fromnyaako nyaako

April 07 2017

4744 c972 420
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse
4753 d261 420
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse

April 04 2017

Bardzo lubię spędzać z Tobą czas, pic herbatę, palić, rozmawiać albo po prostu milczeć. Czekam niecierpliwie na każdą wiadomość od Ciebie i gdy jej nie ma to tęsknie i denerwuje się strasznie z braku innego słowa. Ktoś po tym co napisałem mógłby powiedzieć, że Cię Kocham. Ale chyba nie w taki sposób w jaki Kocha się Kobietę (nie, nie chodzi tu tylko o seks, chociaż tak chciałbym się z Tobą kochać, czasem o tym myślę ale nigdy gdy jesteś obok). Bardziej w taki sposób w jaki Kocha się Przyjaciółkę i Siostrę. Tylko jeden jedyny raz byłem o Ciebie zazdrosny i musiałem wziąć whisky i fajki na taras, bo nie mogłem patrzeć na to jak tańczysz z innym facetem. Gdy powiedziałaś, że jestem uroczym tancerzem, jak Twój były, miałem mieszane uczucia. A rano bałem się spojrzeć na Ciebie, leżącą na łóżku obok fotela na którym ja spałem. Spojrzałem na Ciebie dopiero gdy zwiedziłem wzrokiem cały pokój. Rozbawiło mnie to, że Ty spojrzałaś najpierw na mnie, a potem pod kołdrę by zobaczyć czy nie jesteś przypadkiem naga.  

     
— coś czego Ci nigdy nie powiem. Ja o Karolinie.
Reposted fromPoranny Poranny

April 03 2017

Do you ever realize how badly you’re going to miss a moment while you’re living it? Like wow, these are the good days. I am here and I am happy and I feel alive.
Reposted fromverronique verronique

March 29 2017

mam to co mam i jestem szczęśliwa
straciłam to co straciłam i nadal jestem szczęśliwa
— punkt widzenia ;)/ "Mleko i miód"
Reposted fromwrazliwa wrazliwa

March 26 2017

3876 ac57 420
Reposted fromverronique verronique

March 24 2017

I sense the world might be more dreamlike, metaphorical and poetic than we currently believe... I wouldn't be surprised if poetry... in the sense of the world filled with metaphor, rhyme, and recurring patterns, shapes and designs... is how the world works. The world isn't logical, it's a song.
— David Byrne
Reposted fromverronique verronique
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

March 23 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
1143 31c6 420
Reposted fromPoranny Poranny viagaszka gaszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl