Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2016

0932 ebd9 420
Reposted fromverronique verronique
Nieopodal przepłynął prom ze Sztokholmu, wielki i biały. Brodziłam nad brzegiem, szukając motywu, było ich pełno.
— TOVE JANSSON "Wiadomość"
Reposted fromcollarbones collarbones

October 23 2016

It breaks my heart to love you. 
— Editors - Sugar.
Reposted fromhesiamela hesiamela
Szczęście ma to do siebie, że umyka.
— Michael Ondaatje – Angielski pacjent
Reposted frompuella13 puella13
4699 505e 420
Reposted fromNajada Najada

I know what I have given you.
I do not know what you have received.

You know what I gave you. 
You don't know what I left for me.

— Antonio Porchia
Reposted fromNajada Najada

Rozbierz mnie 
słowo w słowo
a zobaczysz ile noszę
milczenia 

— Mateusz Brucki "Erotyk z palcem na ustach"
Reposted fromNajada Najada

October 22 2016

3020 7476 420
Reposted fromdianazet dianazet
2109 1279
Reposted frommental-cat mental-cat

October 21 2016

0829 1283 420
Reposted fromnyaako nyaako
0819 4f7f 420
Reposted fromnyaako nyaako
0817 9979 420
Reposted fromnyaako nyaako
0814 b136 420
Reposted fromnyaako nyaako
0811 7a10 420
Reposted fromnyaako nyaako

October 20 2016

Almost winning and now I don't know but it seems like it's almost away from me
Maybe one day I'll be strong enough to find it out and I'll know it all
— flora cash - down on your knees
Reposted fromplasticflowers plasticflowers
Don't be afraid to miss me.
— The Pineapple Thief
Reposted frompsychodelik psychodelik

October 18 2016

Poweekendowa refleksja.

"Wyobraź sobie, że wracając po pracy do domu stajesz pod drzwiami domu i uświadamiasz sobie, że zgubiłeś doń klucz. Z wielkim trudem zgromadziłeś wiele ułatwiających funkcjonowanie i podnoszących twoją efektywność rzeczy: masz łóżko, telewizor, samochód, książki, ubrania, fajne kuchenne sprzęty, ale cóż ci po nich – gdy nie masz do nich dostępu. Stojąc na tej wycieraczce uświadamiasz sobie, że jedyne co tak naprawdę masz na dobre i co do ciebie należy, to to co niesiesz w środku. Na serio – masz tylko to: to jakie relacje zbudowałeś, jakim człowiekiem jesteś. Wszystko, co stanowi o tobie nie jest zdeponowane w banku, a w sercach innych ludzi. Cała reszta to bzdury (czasem wcale sympatyczne, ale jednak bzdury), jeśli okazuje się że już dziś może nas od nich odciąć mały, głupi klucz. W co innego powinniśmy jednak inwestować, na czym innym budować szczęście.

To ćwiczenie powinien chyba wykonywać sobie w głowie codziennie każdy z nas, bo dokładnie to poczujemy kiedyś, gdy przyjdzie czas zabierać się z tego świata. Używać świata, by stawać się lepszym człowiekiem, ale nie chcieć mieć go na własność." 
— Szymon Ha
Reposted frommidwife midwife
2151 7bc2 420
Reposted fromverronique verronique

October 16 2016

Kto by pomyślał, że moim ulubionym momentem będzie ten, w którym na mnie patrzysz
Reposted fromnataliablus nataliablus
Self-care is not selfish. You cannot serve from an empty vessel.
— Eleanor Brownn
Reposted fromolewka olewka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl