Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2019

Dlaczego wszyscy robią ze mnie diabła całe życie, a jak to zauważam to wmawiają mi, że jestem pojebana?
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

June 19 2019

9016 3614 420
Reposted fromverronique verronique

May 25 2019

6770 93eb 420
Reposted fromverronique verronique

May 23 2019

Widzisz, to tak: ludzie należący do klas wyższych są jakby oficerami, a robotnicy jakby żołnierzami wielkiej narodowej armii. Ale tak samo w społeczeństwie, jak i w wojsku żołnierz nie jest mniej godnym niżeli oficer; bo godność w pracy leży, a nie w zapłacie, i leży w wartości, a nie w stopniu. Owszem, jest prawie że coś godniejszego tak w żołnierzu, jak i w robotniku, którzy, ciężej pracując, mniejszy zysk odnoszą.
— Edmund de Amicis "Serce"
Reposted frommajkey majkey

May 18 2019

I was not the woman who breaks into pieces under the blows of abandonment and absence, who goes mad, who dies. Only a few fragments had splintered off, for the rest I was well. I was whole, whole I would remain. To those who hurt me, I react giving back in kind. 
I am the queen of spades, I am the wasp that stings, I am the dark serpent. I am the invulnerable animal who passes through fire and is not burned.
— Elena Ferrante
Reposted fromverronique verronique

May 15 2019

I am not a bird or a symbol. I am a woman burning.
— Katie Longofono
Reposted fromverronique verronique

May 10 2019

2837 1584 420
Reposted fromverronique verronique

May 03 2019

8576 7d89 420
"Pestki"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
8574 6c3d 420
Anna Ciarkowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
8573 e3ba 420
A. Ciarkowska 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
8577 bd1b 420
A. Ciarkowska "Pestki" 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

March 01 2019

[...] Biorę co mam
I już nie chcę więcej 
Wiem, że jednością jestem, 
Ze wszystkim co jest teraz i tu
Za rzeką życia gorącą jak serce
Płyną gdy uzewnętrznię moje szczęście, mój smutek, strach i ból
Płynę razem z nią
Odpuszczam co przeszłe
Widzę coraz częściej 
Że wszędzie jest mego Stwórcy ruch
Mapy nie trzeba i kompasu też nie
Została intuicja
Ona jedyna popycha mnie w przód [...]
— Wac Toja - Labirynt
Reposted fromaggape aggape

Mąż, przyjaciel i kochanek - zawsze powinien być jedną osobą.

Reposted fromaggape aggape

Czym jest dla Ciebie wierność małżeńska?

Wierność to nie tylko brak fizycznej zdrady. Zdrada to nie tylko seks. Zdradą może być nałóg, alkohol, praca, relacja z mamą lub najlepszym kumplem.

Wierność to danie pierwszeństwa, nadanie priorytetu współmałżonkowi. W kolejce tych wszystkich niecierpiących zwłoki spraw, która do nas stoi, dajemy małżonkowi VIP pass do nas samych – naszych emocji, intelektu, duchowości, uwagi i ciała.

Wierność to także stanięcie ramię w ramię, gdy spieramy się z rodzicami czy własnymi dziećmi. To nie porównywanie partnera do sąsiada/sąsiadki czy bohatera ulubionego serialu, to także odpuszczanie po raz pięćdziesiąty, setny i tysięczny tych samych irytujących nas przewinień.

— "Do czego tak naprawdę zobowiązuje nas przysięga małżeńska?" https://pl.aleteia.org/
Reposted fromaggape aggape

February 22 2019

Reposted fromspring-flow spring-flow

February 19 2019

Czuję się jakbym brała udział w biegu, który  z góry ma ustalonych zwycięzców. 
Wszyscy mają jakieś turbo buty z przyspieszeniem, lecą na dopingu a ja śmigam w zwykłych trampkach i ledwo dyszę.
Ich turbo buty to kasa od rodziców która napędza to ich "samodzielne" życie, a doping to wszystkie szwindle które stosują.
Oni nadal będą unosić głowę a ja nadal bedę walczyć o moje być a nie mieć - nawet będąc ostatnia w tym biegu.
— aggape 19/02/2019
Reposted fromaggape aggape

January 14 2019

0219 b238 420
Reposted fromPoranny Poranny
0095 2cf2 420
Reposted fromPoranny Poranny viamiieciuu miieciuu

October 28 2018

4968 a98d 420
Reposted fromwwannie wwannie

October 21 2018

8779 c823 420
Reposted fromrisky risky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl