Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2019

[...] Biorę co mam
I już nie chcę więcej 
Wiem, że jednością jestem, 
Ze wszystkim co jest teraz i tu
Za rzeką życia gorącą jak serce
Płyną gdy uzewnętrznię moje szczęście, mój smutek, strach i ból
Płynę razem z nią
Odpuszczam co przeszłe
Widzę coraz częściej 
Że wszędzie jest mego Stwórcy ruch
Mapy nie trzeba i kompasu też nie
Została intuicja
Ona jedyna popycha mnie w przód [...]
— Wac Toja - Labirynt
Reposted fromaggape aggape

Mąż, przyjaciel i kochanek - zawsze powinien być jedną osobą.

Reposted fromaggape aggape

Czym jest dla Ciebie wierność małżeńska?

Wierność to nie tylko brak fizycznej zdrady. Zdrada to nie tylko seks. Zdradą może być nałóg, alkohol, praca, relacja z mamą lub najlepszym kumplem.

Wierność to danie pierwszeństwa, nadanie priorytetu współmałżonkowi. W kolejce tych wszystkich niecierpiących zwłoki spraw, która do nas stoi, dajemy małżonkowi VIP pass do nas samych – naszych emocji, intelektu, duchowości, uwagi i ciała.

Wierność to także stanięcie ramię w ramię, gdy spieramy się z rodzicami czy własnymi dziećmi. To nie porównywanie partnera do sąsiada/sąsiadki czy bohatera ulubionego serialu, to także odpuszczanie po raz pięćdziesiąty, setny i tysięczny tych samych irytujących nas przewinień.

— "Do czego tak naprawdę zobowiązuje nas przysięga małżeńska?" https://pl.aleteia.org/
Reposted fromaggape aggape

February 22 2019

Reposted fromspring-flow spring-flow

February 19 2019

Czuję się jakbym brała udział w biegu, który  z góry ma ustalonych zwycięzców. 
Wszyscy mają jakieś turbo buty z przyspieszeniem, lecą na dopingu a ja śmigam w zwykłych trampkach i ledwo dyszę.
Ich turbo buty to kasa od rodziców która napędza to ich "samodzielne" życie, a doping to wszystkie szwindle które stosują.
Oni nadal będą unosić głowę a ja nadal bedę walczyć o moje być a nie mieć - nawet będąc ostatnia w tym biegu.
— aggape 19/02/2019
Reposted fromaggape aggape

January 14 2019

0219 b238 420
Reposted fromPoranny Poranny
0095 2cf2 420
Reposted fromPoranny Poranny viamiieciuu miieciuu

October 28 2018

4968 a98d 420
Reposted fromwwannie wwannie

October 21 2018

8779 c823 420
Reposted fromrisky risky

October 20 2018

Zrozumiałam, że dobro to nasza prawda, chociaż zewnętrzny świat często każe nam sądzić, że jest zupełnie inaczej. Nasza prawda to nasza dusza i świat naszego serca. Tam jest radość - taka zwyczajna, bez powodu. Tam mieszka spokój, który oznacza całkowitą pewność. Tam jest miłość.
— Agnieszka Maciąg
Reposted fromretro-girl retro-girl

October 17 2018

6002 eb6b 420
Reposted fromrisky risky

October 15 2018

4379 83f9 420
Reposted fromrisky risky

October 14 2018

Among the South Slavs, a girl will dig up the earth from the footprints of the man she loves and put it in a flower-pot. Then she plants in the pot a marigold, a flower that's thought to be fadeless. And as its golden blossoms grow and bloom and never fade, so shall her sweetheart's love grow and never, never die.
— J. Frazer, "The Golden Bough"
Reposted fromsoay soay

October 07 2018

The urge to destroy is also a creative urge
— Picasso
Reposted fromdojenka dojenka

October 05 2018

Chcę przyjechać do ciebie
Pospacerować w deszczu
Nie potrzebujemy parasola Jedynie swego samolotu
— the dumplings
Reposted fromhardbitch hardbitch

October 04 2018

6156 d2bc 420
Reposted fromverronique verronique

October 01 2018

I’m not doing awfully well but I’m trying very, very, very hard.
— A. Sexton
Reposted fromverronique verronique

September 23 2018

9431 c3b5 420
Reposted fromverronique verronique

September 17 2018

One of the risks of being quiet is that other people can fill your silence with their own interpretation: You’re bored. You’re depressed. You’re shy. You’re stuck up. You’re judgmental. When others can’t read us, they write their own story—not always one we choose or that’s true to who we are
— S. Dembling // The introvert’s way
Reposted fromverronique verronique
One of the risks of being quiet is that other people can fill your silence with their own interpretation: You’re bored. You’re depressed. You’re shy. You’re stuck up. You’re judgmental. When others can’t read us, they write their own story—not always one we choose or that’s true to who we are
— S. Dembling // The introvert’s way
Reposted fromverronique verronique
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl