Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2016

9657 84de 420
Reposted frompurecoffeine purecoffeine

September 22 2016

Zaczynam rozumieć swój błąd. Nie leżał on w błędnym rozumieniu ścieżki moich przyszłych zdarzeń, ani nie w nieumiejętnym obróceniu fortuny na swoją korzyść, nawet z tak rozległą wiedzą, jaką posiadam teraz. Leżał on w przekonaniu, że o przyszłości wiem już wszystko, a o szczęściu mogę decydować.
— Homestuk
Reposted frompurecoffeine purecoffeine
Są tylko ci, co uciekają, i ci, co gonią, są wytrwali i są znużeni.
— Francis Scott Fitzgerald – Wielki Gatsby
Reposted frompuella13 puella13

September 20 2016

8101 d4f1 420
Reposted fromnyaako nyaako
8003 e26c 420
Reposted fromnyaako nyaako
7997 33cc 420
Reposted fromnyaako nyaako
7994 52b9 420
Reposted fromnyaako nyaako
7992 0948 420
Reposted fromnyaako nyaako

September 19 2016

6213 1570 420
Reposted fromyogrt yogrt

September 16 2016

There’s a surreal perfection when you look at the sky.
The sunset painting it’s usual baby blue with brilliant oranges, pinks and yellows.
The clouds, painted and tinged with purples and grays
Speckled and ribboned and dolloped across the vivid sky in different patterns and directions by the wind,
setting behind the now opaque mountainscape.

Reminding me that there is a world beyond mine.
I am only a speck in the colors of the sky.

— Lauren Jauregui
Reposted fromTheWhiteKnight TheWhiteKnight
8081 ddaa 420
Reposted frompuszdebaton puszdebaton

September 15 2016

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś ‘nago psychicznie’. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromcollarbones collarbones

September 14 2016

5298 072b 420
#life
Reposted fromyogrt yogrt
To wcale nie jest paradoks - najlepiej widzi się życie, mimo wszystko, tylko z jednego okna.
— Francis Scott Fitzgerald – Wielki Gatsby
Reposted frompuella13 puella13

September 13 2016

Przypominałem sobie swoje życie, omijając wszystko, co mogłoby przeszkodzić mi spać.
— Marek Hłasko
Reposted fromcollarbones collarbones
Zawsze wiedziałem, że trzeba być krok od samego siebie. Ale teraz jestem, stoję tysiąc, a może parę tysięcy kroków od samego siebie. Patrzę z dystansu. Z rosnącego dystansu. Dar dystansu, a może przekleństwo dystansu. Dziwi mnie, kurwa, wszystko.
— Jerzy Pilch
Reposted fromnieetyczne-mysli nieetyczne-mysli

September 11 2016

September 09 2016

Bo cokolwiek usłyszysz, twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Żulczyk
Reposted fromnieetyczne-mysli nieetyczne-mysli
Być wolnym - to móc nie kłamać.
— Albert Camus
Reposted fromnieetyczne-mysli nieetyczne-mysli
4606 705b 420
Reposted frompurecoffeine purecoffeine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl